Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

 

Projekt pt. „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat?” realizowany jest przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu MEiN pt. „Nauka dla Społeczeństwa”.

Celem projektu jest upowszechnianie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zrozumienia ważnych procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych, z którymi boryka się współczesny świat, i które w najbliższej przyszłości mogą stwarzać na całym świecie coraz więcej sytuacji problemowych.

Do udziału w projekcie została zgłoszona klasa IIIE, którą uczy Pani Dyrektor Ewa Męcina. Do projektu zakwalifikowało się tylko 16 szkół.

 

 

 

 

Od ubiegłego roku szkolnego młodzież uczestniczy w ogólnopolskiej olimpiadzie "Zwolnieni z teorii". Uczniowie tworzą projekty społeczne, które mają pozytywnie wpłynąć na otoczenie. Jednym z nich był - "Nowy Ty", promujący zdrowy styl życia. Kolejny to "Waste Stop", którego myślą przewodnią jest walka z wszelkiego rodzaju marnotrawstwem: czasu, wody, jedzenia. Aktualnie jest realizowany projekt "Hoży Doktorzy" dotyczący uświadamiania młodzieży na temat różnorodnych chorób. Projekt uczy pracy w zespole, pracowitości, wytrwałości, pozyskiwania funduszy i sponsorów, prowadzenia mediów społecznościowych.

 

 

Program Edukacyjny Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo znany jest w 40 krajach Europy. Jego historia rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce działa od 1994 roku.  Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego od lat bierze udział w tym projekcie. Co roku każda grupa zdobywa wysokie miejsca w etapie ogólnopolskim.

 

 

Celem programu SKS jest:

1.       Stymulowanie i kształtowanie nawyku aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.

2.       Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.

3.       Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

4.       Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży.

5.       Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

6.       Tworzenie warunków do rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.

7.       Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

 

 

Uczniowie biorą udział w wykładach on-line z cyklu „Spotkania z MatematykąStosowaną” prowadzonych przez Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej.

Wykłady odbywają się od listopada do czerwca w każdy drugi wtorek miesiąca. Na spotkania zapraszani są absolwenci kierunku Matematyka Stosowana, po wykładzie opowiadają oni o możliwościach przyszłej kariery.

Tematy wykładów: „Czy pizza już wystygła, czy też jeszcze nie?”,  „Finansowanie marzeń”, „Bogactwo świata fraktali, czyli o tym, jak prosta matematyka modeluje skomplikowaną rzeczywistość”, „Kiedy warto zmienić zdanie? ..., czyli kilka słów o twierdzeniu Bayesa”.

 

 

Program „Zdolny uczeń świetny student” organizowany przez Uniwersytet Łódzki umożliwia najlepszym uczniom bezpośredni kontakt z akademickimi ekspertami. Ambitni, ciekawi wiedzy uczniowie mogą realizować zainteresowania naukowe i pasje, otrzymują również pomoc w świadomym wyborze kierunku studiów, a w konsekwencji - ścieżki zawodowej.

Każdy uczestnik programu pod nadzorem opiekuna akademickiego zagłębia się w wybrany wcześniej przez siebie temat, uczestnicząc w wybranych, prowadzonych na uczelni zajęciach i badaniach, a także seminariach dla młodych badaczy. Poznaje też zasady studiowania i funkcjonowania uczelni, co zdecydowanie ułatwia pierwsze tygodnie życia akademickiego.

 

 

Projekt „Lekcje z ZUS" realizowany jest od kilku lat i od początku uczniowie I LO aktywnie w nim uczestniczą. Jego celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych wśród młodych ludzi. Projekt składa się z cyklu lekcji dotyczących ubezpieczeń społecznych, a jego finałem jest Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 35 tysięcy młodych ludzi z całego kraju, reprezentujących prawie 950 szkół ponadpodstawowych. W naszej szkole w projekcie uczestniczyło 72 uczniów, a najlepsi z nich reprezentowali I LO w etapie wojewódzkim, w którym zajęli pierwsze miejsce. 8 kwietnia 2022 r. jako finaliści i reprezentanci województwa łódzkiego będą walczyć w Finale Ogólnopolskim.

 

 

Akademia Przedsiębiorczości SGGW to program edukacji ekonomicznej przeznaczony dla uczniów szkół średnich prowadzony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym. Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi. Uczniowie klasy II A i II B biorą udział w cyklu wykładów z zakresu: ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, logistyki, agrobiznesu.

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim zostało wybrane jako jedna z 50 szkół w Polsce do udziału w pilotażowym projekcje „Ekonomia Społeczna dla Szkół”. Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny i realizowany przez partnerstwo, którego liderem jest Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość a parterami są: Fundacja Regionalne Centrum Młodzieży i Fundacja „Pasja”.

W trakcie zajęć uczniowie rozwijają postawę społeczną, obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej w ramach realizacji 3 modułów: wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego.

W efekcie tych zajęć młodzież rozwija kompetencje kluczo­we – społeczne, obywatelskie, informatyczne, a także inicjatywno­ści, przedsiębiorczości, komunikatywności i pracy zespołowej.

 

 

Wzorem lat poprzednich nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzone one są przez studentów i wykładowców Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu i mają na celu utrwalenie wiedzy oraz pomoc w przygotowaniu do matury. Tematyka spotkań związana jest z zagadnieniami z zakresu historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie.

 

 

Uczniowie I LO z sukcesem uczestniczyli w projekcie unijnym „Mazowiecki UniwersytetMłodzieżowy”. Podczas zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich na wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego uczniowie rozwijali wiedzę i kompetencje w obszarach rozumienia zagadnień finansowych, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia oraz umiejętności uczenia się, poznali również terminologię angielską prezentowanych zagadnień.

Ponadto nasi uczniowie wzięli udział w unijny kursie „Pogromcy mitów ekonomicznych” organizowanym również przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Celem zajęć było wykazanie przydatności analizy ekonomicznej w naukach społecznych i w codziennym życiu. Kurs opierał się na metodach ekonomii eksperymentalnej.

 

 

Projekt „Razem w Europie”

Uczniowie  I Liceum biorą  udział  w projekcie pod nazwą „ Łączy nas Europa”. Celem tej współpracy jest zdobycie  wiedzy o naszych krajach - Polsce oraz Czechach, a także  poszerzenie  umiejętności komunikowania się w  języku niemieckim. Wspólnie spędzony czas  został wypełniony  mnóstwem atrakcji, wyjazdów i  wzajemnej  integracji. Dzięki temu przedsięwzięciu  nawiązało się wiele przyjaźni.  Projekt ten uczy  nas otwartości  i tolerancji wobec nowo  poznanych  ludzi, ich kultury i tradycji.

 

 

Projekt  „TWIN SCHOOLS”

Od 2014 roku I Liceum uczestniczy w projekcie Twin Schools ze szkołami z Izraela. Celem współpracy jest nawiązanie bliższych kontaktów z rówieśnikami z Izraela, doskonalenie umiejętności językowych, wspólne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, zapoznanie z kulturą i obyczajami polskimi oraz żydowskimi, wymiana doświadczeń, a także wizyty wzajemne uczniów, podczas których mają oni okazję  poznać historię i atrakcje turystyczne Polski i  Izraela.

W bieżącym roku szkolnym w projekcie bierze udział 12 uczennic z klas I oraz II.

 

 

„Twin Schools Program”

W dniach 16-26 października miał miejsce drugi etap wymiany „Twin Schools Program”.  Tym razem to uczniowie naszej szkoły na tydzień zamieszkali u swoich izraelskich rówieśników. Towarzyszyli im: Pani Dyrektor Ewa Męcina, Pani Profesor Marta Szymańska oraz Pan Starosta Mirosław Kuklińsk...