Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1.Administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. Tel. 44 7245234, mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w I LO możliwy jest pod numerem telefonu 44 7244975 lub adresem email: inspektor@1lo-tomaszow.com.pl
3.Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
4.Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7.Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
zapoznałem/zapoznałam się

Projekty

„Twin Schools Program”

W dniach 16-26 października miał miejsce drugi etap wymiany „Twin Schools Program”.  Tym razem to uczniowie naszej szkoły na tydzień zamieszkali u swoich izraelskich rówieśników. Towarzyszyli im: Pani Dyrektor Ewa Męcina, Pani Profesor Marta Szymańska oraz Pan Starosta Mirosław Kuklińsk...

AKTUALNIE REALIZOWANE

Projekt edukacyjny KIK/34 w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy (SPPW)
„Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

W roku szkolnym 2013/2014 I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego przystąpiło do realizacji projetu zapoiegającego nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym. To niezwykle istotne przedsięwzięcie będzie wdrażane wśród młodzieży poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, projekty ruchowe oraz szeroko pojętą edukację w zakresie zdrowego stylu życia. Otyłość jest jedną z tzw. chorób cywilizacyjnych, dlatego przyswajnie młodzieży zagadnień dotyczących przeciwdziałaniu nadwadze i w konsekwencji otyłości jest ważnym elementem nowoczesnej edukacjji.

Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy adresowany jest do placówek oświatowych i ma na celu zmotywowanie do podjęcia lub zintensyfikowania działań związanych z zapobieganiem rozwojowi nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Podstawowym celem projektu realizowanego na terenie całego kraju jest promocja zdrowego stylu życia, wdrażanie zasad prawidłowego żywienia, edukacja społeczeństwa poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw a także zwiększenie poziomu aktywności fizycznej. Głównym realizatorem projektu jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a partnerami Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka oraz Polskie Towarzystwo Dietetyki. Projekt jest współfinansowany przez rząd szwajcarski, objęty jest także patronatem Ministra Edukacji Narodowej pani Krystyny Szumilas.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się tutaj.

Referat "Dlaczego woda jest niezbędna do życia? plik pdf

"Zdrowe drugie sniadanie" prezentacja

Wpływ spożywania cukru a zdrowie plik pdf

 

Projekt „Szkoła Demokracji- Szkoła Samorządności.
Kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów i nauczycieli”

Kształtowanie kompetencji społecznych to proces rozpoczynający się już w szkole, dlatego tak istotne jest, aby właśnie pedagodzy stali się przewodnikami dla swoich uczniów w edukacji obywatelskiej. Udział w projekcie "Szkoła Demokracji- Szkoła Samorządności" stwarza nauczycielom I Liceum  szansę doskonalenia w zakresie nauki o człowieku i jego miejscu w społeczeństwie.

Celem teoretycznym projektu „Szkoła Demokracji- Szkoła Samorządności” jest znalezienie odpowiedzi na pytania

- Czy nauczyciele są dostatecznie przygotowani do kształtowania kompetencji uczniów ze szczególnym uwzględnieniem edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka?

- Czy sami rozwijają u siebie kompetencje niezbędne do realizacji celów Programu Rady Europy z zakresu edukacji obywatelskiej (EO) i edukacji na rzecz praw człowieka (EPC)- „Żyć i uczyć w demokracji”?

- Jakie są efekty pracy nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich?

- Co jeszcze trzeba/ można zrobić w doskonaleniu nauczycieli, by podnieść skuteczność ich działań w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich?

oraz poznanie poziomu edukacji obywatelskiej w polskiej szkole poprzez badanie metodą sondażu diagnostycznego wybranej losowo grupy 1000 uczniów najwyższej programowo klas szkół ponadgimnazjalnych oraz 1000 nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum ogólnokształcącego.

Celem praktycznym jest zaplanowanie w oparciu o uzyskane wyniki badań takich działań w zakresie doskonalenia nauczycieli, które wyposażą ich w nowe umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich u ich uczniów, a w szczególności przygotują ich do edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka i wdrażania Karty Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka (EO/EPC) ogłoszonej przez Radę Europy, a przyjętej w 2010 roku przez 47 krajów członkowskich UE, w tym Polskę.