Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1.Administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. Tel. 44 7245234, mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w I LO możliwy jest pod numerem telefonu 44 7244975 lub adresem email: inspektor@1lo-tomaszow.com.pl
3.Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
4.Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7.Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
zapoznałem/zapoznałam się

Projekt POKL

Podsumowanie Projektu POKL „Poszerzamy horyzonty” – 31.03.2011r.

Czwarta konferencja w ILO była poświęcona podsumowaniu realizowanego od 13 miesięcy projektu pt. „Poszerzamy horyzonty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez UE. Program dotyczy priorytetu IX – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania i poddziałania dotyczącego wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, a także dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.

45% uczniów ILO mieszka poza Tomaszowem i nie ma możliwości ekonomicznych rozwijania swoich uzdolnień.

 

 

 Podsumowanie Projektu POKL „Poszerzamy horyzonty” – 31.03.2011r. 

 

Celem głównym projektu było prowadzenie cyklicznych zajęć poszerzających ofertę edukacyjną szkoły z matematyki, fizyki, chemii, jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, informatyki oraz przedsiębiorczości – dwie godziny w tygodniu przez okres 43 tygodni.

 

Dobór zajęć jest odpowiedzią na wytyczone przez Komisję Europejską i Radę Europy w grudniu 2006r. kluczowe kompetencje niezbędne młodemu Europejczykowi, by aktywnie uczestniczyć na rynku pracy i podążać za zmieniającym się światem.

 

Uwzględnienie takich kompetencji jak: porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje matematyczno – techniczne, informatyczne, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się było konieczne, by projekt mógł być przyjęty. Nie były to jedyne warunki do spełnienia wynikające z wytycznych na dany okres finansowania, gdyż uwzględnienia wymagał priorytet równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL – stąd przewaga dziewcząt – 170 na 130 chłopców.

 

 

Na przełomie września i października 2009r. 4 nauczycielki matematyki i dyrektorka ILO przygotowywały projekt.

Jego adresatem była młodzież ILO – 300 uczniów z klas wówczas I i II tak, by efekt był widoczny i sprawdzalny w roku 2011 między innymi na maturze 2011.

 

 

 

Statystyki projektu:

 

 • Uczestnicy – 300 uczniów
 • Liczba nauczycieli zaangażowanych w projekcie – 16
 • Biuro projektu z obsługą – 16
 • Liczba godzin lekcyjnych – 2064
 • Liczba Konferencji Naukowych - 4    
 • Liczba wycieczek edukacyjnych połączonych z warsztatami naukowymi – 18, w tym:
 1. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – dwudniowe warsztaty na Wydziale Anglistyki dla 45 uczniów;
 2. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – dwudniowe warsztaty na Wydziale Chemii dla 30 uczniów;
 3. Uniwersytet Wrocławski – dwudniowe warsztaty na Wydziale Germanistyki dla 45 uczniów;
 4. CERN w Genewie – Ośrodek Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych – trzydniowy pobyt w Genewie – zwiedzanie CERN-u i ONZ dla 44 uczniów;
 5. SGH – Warszawa – jednodniowe warsztaty naukowe dla 30 uczniów;
 6. Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych – jednodniowe warsztaty dla 30 uczniów;
 7. Politechnika Łódzka – 10 wycieczek edukacyjnych i warsztatów naukowych dla 30 uczniów każdorazowo;
 8. Uniwersytet Łódzki – 4 wycieczki edukacyjne i warsztaty naukowe dla 30 uczniów każdorazowo.

 

 

 

Rezultaty przedsięwzięcia:

 

Rezultaty twarde:

 • Spadek liczby uczniów korzystających z płatnych korepetycji o połowę;
 • Wzrost wybieralności przedmiotów ścisłych na maturze;
 • Znaczna poprawa wyników nauczania z przedmiotów ścisłych;
 • Ponad 62% uczestników projektu deklaruje wybór uczelni technicznej jako dalszego etapu edukacji;
 • Wzrosły kompetencje informatyczne w zakresie tworzenia programów użytkowych;
 • U 75% uczniów wzrosły umiejętności komunikowania się w językach obcych;
 • Część uczestników zajęć z języków obcych deklaruje chęć zdawania certyfikatów językowych.

 

Rezultaty miękkie:

 • Wśród uczestników projektu znacząco wzrosła motywacja do nauki – z 24% na początku projektu do 74% na zakończenie;
 • 89% uczniów potwierdziła, że dodatkowe zajęcia były im potrzebne;
 • Dzięki projektowi aż do 88% wzrosła wśród uczniów samoocena dotycząca zdobytej wiedzy i umiejętności;
 • 87% uczniów uważa, że w ciągu tego roku wzrosły ich umiejętności dotyczące pracy w zespole.

 

 

 

 

Co dał nam Projekt „Poszerzamy horyzonty”?

 

Dla uczniów:

- nauka przynosi wiele satysfakcji i warto się uczyć;

- świat oraz znane uczelnie są w zasięgu ręki;

- trzeba być odważnym i dużo pracować nad swoimi słabościami;

- ciężka praca opłaca się, a efekty przynoszą olbrzymią satysfakcję;

- wielka przyjemność obcowania z mądrymi ludźmi;

- trzeba wierzyć w siebie i mieć marzenia, bo one się spełniają.

 

Od realizatorów projektu wymagał on ogromu pracy, dobrej organizacji, aby mogli oni podołać bieżącej pracy i pracy nad projektem.

- przyjemność współpracy z wyższymi uczelniami i instytucjami naukowymi;

- nie ma rzeczy niemożliwych gdy się bardzo czegoś chce;

- praca w zespole i praca zadaniowa, terminowa.

 

 

Zespół pracujący w projekcie spisał się celująco. Wszyscy wykonali solidną pracę, a młodzież sprostała oczekiwaniom. Ich postawa i zaangażowanie oraz osiągnięte rezultaty są nagrodą za ten olbrzymi wysiłek, mamy po prostu wspaniałą młodzież.

 

 

Parafrazując piękne stwierdzenia wielkiego Polaka Ignacego Paderewskiego – „Największym dobrem Polski jest człowiek” – młodzież to nasze największe dobro, w które trzeba jak najwięcej inwestować, bo w murach I Liceum mamy bardzo mądrych i zdolnych młodych ludzi.   

Wycieczka do Warszawy w ramach POKL

               W dniu 10.03.2011 odbyła się wycieczka dydaktyczna do Warszawy, w ramach POKL. W wycieczce wzięli udział uczniowie

 uczestniczący w projekcie z podstaw przedsiębiorczości (grupa XXIII - p. M. Kwiatek i gr. XXIV p. D. Chruścielewska) oraz uczniowie z przedmiotu matematyka, zainteresowani podjęciem studiów na SGH.

1. Na GPW - prezentacja na temat historii GPW i zasad jej funkcjonowania (przedstawiciel Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego)

2. SGH - wykład (prezentacja) na temat historii SGH, kierunków kształcenia - zapoznania z ofertą edukacyjną i zasadami rekrutacji.

Odbyło się też spotkanie z przedstawicielem samorządu studentów SGH, który przedstawił zalety studiowania na SGH
z punktu widzenia studenta, opowiedział o licznych projektach realizowanych przez studentów i oprowadzał uczniów po Gmachu głównym. Uczniowie uczestniczyli również w odbyających się tam Na Targach Firm Consultingowych.

Wybraliśmy SGH ponieważ jest to najlepsza i najbardziej prestiżowa uczelnia ekonomiczna w Polsce, jedna z najlepszych w Europie, szczycąca sie znakomitą kadrą (prof. L. Balcerowicz, prof. Hibuer D.) i (wg. dziennikarzy Newsweeka) spośród wszystkich szkół wyższych w Polsce daje absolwentom największe szanse na dobrą pracę.