Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt POKL

Podsumowanie Projektu POKL „Poszerzamy horyzonty” – 31.03.2011r.

Czwarta konferencja w ILO była poświęcona podsumowaniu realizowanego od 13 miesięcy projektu pt. „Poszerzamy horyzonty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez UE. Program dotyczy priorytetu IX – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania i poddziałania dotyczącego wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, a także dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.

45% uczniów ILO mieszka poza Tomaszowem i nie ma możliwości ekonomicznych rozwijania swoich uzdolnień.

 

 

 Podsumowanie Projektu POKL „Poszerzamy horyzonty” – 31.03.2011r. 

 

Celem głównym projektu było prowadzenie cyklicznych zajęć poszerzających ofertę edukacyjną szkoły z matematyki, fizyki, chemii, jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, informatyki oraz przedsiębiorczości – dwie godziny w tygodniu przez okres 43 tygodni.

 

Dobór zajęć jest odpowiedzią na wytyczone przez Komisję Europejską i Radę Europy w grudniu 2006r. kluczowe kompetencje niezbędne młodemu Europejczykowi, by aktywnie uczestniczyć na rynku pracy i podążać za zmieniającym się światem.

 

Uwzględnienie takich kompetencji jak: porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje matematyczno – techniczne, informatyczne, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się było konieczne, by projekt mógł być przyjęty. Nie były to jedyne warunki do spełnienia wynikające z wytycznych na dany okres finansowania, gdyż uwzględnienia wymagał priorytet równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL – stąd przewaga dziewcząt – 170 na 130 chłopców.

 

 

Na przełomie września i października 2009r. 4 nauczycielki matematyki i dyrektorka ILO przygotowywały projekt.

Jego adresatem była młodzież ILO – 300 uczniów z klas wówczas I i II tak, by efekt był widoczny i sprawdzalny w roku 2011 między innymi na maturze 2011.

 

 

 

Statystyki projektu:

 

 • Uczestnicy – 300 uczniów
 • Liczba nauczycieli zaangażowanych w projekcie – 16
 • Biuro projektu z obsługą – 16
 • Liczba godzin lekcyjnych – 2064
 • Liczba Konferencji Naukowych - 4    
 • Liczba wycieczek edukacyjnych połączonych z warsztatami naukowymi – 18, w tym:
 1. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – dwudniowe warsztaty na Wydziale Anglistyki dla 45 uczniów;
 2. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – dwudniowe warsztaty na Wydziale Chemii dla 30 uczniów;
 3. Uniwersytet Wrocławski – dwudniowe warsztaty na Wydziale Germanistyki dla 45 uczniów;
 4. CERN w Genewie – Ośrodek Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych – trzydniowy pobyt w Genewie – zwiedzanie CERN-u i ONZ dla 44 uczniów;
 5. SGH – Warszawa – jednodniowe warsztaty naukowe dla 30 uczniów;
 6. Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych – jednodniowe warsztaty dla 30 uczniów;
 7. Politechnika Łódzka – 10 wycieczek edukacyjnych i warsztatów naukowych dla 30 uczniów każdorazowo;
 8. Uniwersytet Łódzki – 4 wycieczki edukacyjne i warsztaty naukowe dla 30 uczniów każdorazowo.

 

 

 

Rezultaty przedsięwzięcia:

 

Rezultaty twarde:

 • Spadek liczby uczniów korzystających z płatnych korepetycji o połowę;
 • Wzrost wybieralności przedmiotów ścisłych na maturze;
 • Znaczna poprawa wyników nauczania z przedmiotów ścisłych;
 • Ponad 62% uczestników projektu deklaruje wybór uczelni technicznej jako dalszego etapu edukacji;
 • Wzrosły kompetencje informatyczne w zakresie tworzenia programów użytkowych;
 • U 75% uczniów wzrosły umiejętności komunikowania się w językach obcych;
 • Część uczestników zajęć z języków obcych deklaruje chęć zdawania certyfikatów językowych.

 

Rezultaty miękkie:

 • Wśród uczestników projektu znacząco wzrosła motywacja do nauki – z 24% na początku projektu do 74% na zakończenie;
 • 89% uczniów potwierdziła, że dodatkowe zajęcia były im potrzebne;
 • Dzięki projektowi aż do 88% wzrosła wśród uczniów samoocena dotycząca zdobytej wiedzy i umiejętności;
 • 87% uczniów uważa, że w ciągu tego roku wzrosły ich umiejętności dotyczące pracy w zespole.

 

 

 

 

Co dał nam Projekt „Poszerzamy horyzonty”?

 

Dla uczniów:

- nauka przynosi wiele satysfakcji i warto się uczyć;

- świat oraz znane uczelnie są w zasięgu ręki;

- trzeba być odważnym i dużo pracować nad swoimi słabościami;

- ciężka praca opłaca się, a efekty przynoszą olbrzymią satysfakcję;

- wielka przyjemność obcowania z mądrymi ludźmi;

- trzeba wierzyć w siebie i mieć marzenia, bo one się spełniają.

 

Od realizatorów projektu wymagał on ogromu pracy, dobrej organizacji, aby mogli oni podołać bieżącej pracy i pracy nad projektem.

- przyjemność współpracy z wyższymi uczelniami i instytucjami naukowymi;

- nie ma rzeczy niemożliwych gdy się bardzo czegoś chce;

- praca w zespole i praca zadaniowa, terminowa.

 

 

Zespół pracujący w projekcie spisał się celująco. Wszyscy wykonali solidną pracę, a młodzież sprostała oczekiwaniom. Ich postawa i zaangażowanie oraz osiągnięte rezultaty są nagrodą za ten olbrzymi wysiłek, mamy po prostu wspaniałą młodzież.

 

 

Parafrazując piękne stwierdzenia wielkiego Polaka Ignacego Paderewskiego – „Największym dobrem Polski jest człowiek” – młodzież to nasze największe dobro, w które trzeba jak najwięcej inwestować, bo w murach I Liceum mamy bardzo mądrych i zdolnych młodych ludzi.   

Wycieczka do Warszawy w ramach POKL

               W dniu 10.03.2011 odbyła się wycieczka dydaktyczna do Warszawy, w ramach POKL. W wycieczce wzięli udział uczniowie

 uczestniczący w projekcie z podstaw przedsiębiorczości (grupa XXIII - p. M. Kwiatek i gr. XXIV p. D. Chruścielewska) oraz uczniowie z przedmiotu matematyka, zainteresowani podjęciem studiów na SGH.

1. Na GPW - prezentacja na temat historii GPW i zasad jej funkcjonowania (przedstawiciel Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego)

2. SGH - wykład (prezentacja) na temat historii SGH, kierunków kształcenia - zapoznania z ofertą edukacyjną i zasadami rekrutacji.

Odbyło się też spotkanie z przedstawicielem samorządu studentów SGH, który przedstawił zalety studiowania na SGH
z punktu widzenia studenta, opowiedział o licznych projektach realizowanych przez studentów i oprowadzał uczniów po Gmachu głównym. Uczniowie uczestniczyli również w odbyających się tam Na Targach Firm Consultingowych.

Wybraliśmy SGH ponieważ jest to najlepsza i najbardziej prestiżowa uczelnia ekonomiczna w Polsce, jedna z najlepszych w Europie, szczycąca sie znakomitą kadrą (prof. L. Balcerowicz, prof. Hibuer D.) i (wg. dziennikarzy Newsweeka) spośród wszystkich szkół wyższych w Polsce daje absolwentom największe szanse na dobrą pracę.