Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1.Administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. Tel. 44 7245234, mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w I LO możliwy jest pod numerem telefonu 44 7244975 lub adresem email: inspektor@1lo-tomaszow.com.pl
3.Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
4.Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7.Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
zapoznałem/zapoznałam się

Wydawanie duplikatów

Wydawanie duplikatów świadectw

W przypadku utraty (zgubienia, zniszczenia, kradzieży):

  • świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę do 2005 r. (świadectwa dojrzałości od 2005 r. wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, ul. Praussa 4)
  • świadectwa ukończenia szkoły lub promocyjnego

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim może wydać duplikat powyższych dokumentów. Aby otrzymać duplikat, należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (zał. nr 1) oraz dokonać wpłaty 26 zł na konto:

10 1560 0013 2000 1494 9000 0001 GETIN BANK

oraz dołączyć do składanego wniosku kserokopię potwierdzenia wpłaty.

W przypadku dokonywania wpłat na konto prosimy o umieszczenie następujących danych:

  • „wpłata za duplikat świadectwa szkolnego”
  • imię i nazwisko
  • data ukończenia szkoły

 

Wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych

W przypadku utraty (zgubienia, zniszczenia, kradzieży) legitymacji szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim może wydać duplikat legitymacji szkolnej. Aby otrzymać duplikat, należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie duplikatu legitymacji (zał. nr 2) wraz z 1 zdjęciem, dokonać wpłaty 9 zł. na koto:

10 1560 0013 2000 1494 9000 0001 GETIN BANK

oraz dołączyć do składanego wniosku kserokopię potwierdzenia wpłaty.

W przypadku dokonywania wpłat na konto prosimy o umieszczenie następujących danych:

  • „wpłata za duplikat legitymacji szkolnej”
  • imię i nazwisko
  • klasa (dot. legitymacji)