Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim
po raz kolejny Srebrną Szkołą  wg Rankingu  Perspektyw 2022

 • Szkoła uczestniczy w rankingu od początku istnienia tej słusznej metody promowania szkół średnich na terenie kraju. To dzięki niemu zdobywamy wiedzę o tym, jak inne szkoły,te z czołówki rankingu, kształcą swoich uczniów,jaki mają sposób na uczenie młodzieży
 • I Liceum to bardzo duża - aktualnie mamy 695 uczniów, do matury rokrocznie przystępuje od 202 do 176 uczniów (taka liczba była w ubiegłym roku) . Takich szkół wśród liceów ogólnokształcących, w których tylu maturzystów przystępuje do egzaminu dojrzałości, jest  w Polsce niewiele – około 4 %.
  Ta duża liczba uczniów świadczy o tym, że do naszej szkoły przyjmujemy dużą liczbę absolwentów szkół podstawowych – mamy 5 klas, a każda z nich liczy przeważnie po 36 uczniów. W  trakcie rekrutacji na każdy profil mamy po 3 kandydatów na jedno miejsce, a nie sposób z wielu z nich zrezygnować:
 • Uważamy, że jeśli ktoś bardzo chce uczyć się z nami, to tworzymy klasy duże, jednocześnie uczniowie wiedzą,  że pozostają z nami  do końca, pomimo przejściowych problemów związanych z wiekiem dojrzewania.
  Wychodzimy z założenia,że chcemy być szkołą nie dla elity, ale dla każdego,  kto wiąże swoją przyszłość z nauką.
  My jako nauczyciele jesteśmy przekonani, że uczenie przez całe życie wpisane jest w XXI wiek, że wiedza jest w stanie uratować świat, dlatego chcemy rozbudzać w każdym szacunek dla wiedzy, potrzebę jej posiadania i  rozwijania się naukowo, bo przecież technologia już wymusza u nas konieczność poznania nowych rozwiązań,  chociażby w smartfonach, laptopach, samochodach. Najlepszym tego przykładem było zdalne nauczanie – w żadnym kraju tak szybko nauczyciele nie przyswoili sobie nowych technologii TIK jak w ostatnich dwóch latach (2020 i 2021) w Polsce. Uczyliśmy zdalnie na platformach GOOGLE czy MICROSOFT.
 • I Liceum stara się pokazywać uczniom jaką satysfakcję przynosi nauka, stąd nasze propozycje; są nimi:
 1. Współpraca z wyższymi uczelniami – nie będziemy przekonani, że politechnika jest dla nas dobra, jeśli nie postudiujemy na niej chociażby przez tydzień – stąd wspaniały projekt Tydzień z Matematyką i Fizyką na PŁ,  Uniwersytetem Warszawskim uczestniczymy w projekcie – Język angielski i współczesny świat, Angielski dla maturzystów –Trzecia misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego – III klasa lingwistyczna , klasa IIE – Warsztaty z ekonomii eksperymentalnej UW, Akademia Przedsiębiorczości SGGW klasy ekonomiczne
 2. Uczestniczymy we wspaniałym projekcie Zdolny Uczeń Świetny Student UŁ- od początku czyli od  2017roku nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w badaniach naukowych na poszczególnych wydziałach: Chemii, Biologii, Matematyki i Informatyki oraz  Ek-Soc,  a na zakończenie mogli na forum wszystkich uczestników przed pracownikami naukowymi na czele z Rektorem UŁ  zaprezentować swoje wyniki zaangażowania w dany projekt.
 3. Bierzemy udział w olimpiadach przedmiotowych: z j. angielskiego, j. polskiego, historii, ekologicznej,wos-u, geografii, Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – olimpiada ZUS wspaniała idea, Wiedzy o Żywności i Żywieniu, O diamentowy Indeks AGH, Olimpiada Misyjna Wiedzy o Afryce

  Uczniowie dochodzą bardzo często do finału, uzyskując jednocześnie indeks na wyższe uczelnie:

  FinalistaOlimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Mediach,

  Półfinał w Olimpiadzie Języka Polskiego i Języka Angielskiego

  Olimpiada Wiedzy Chemicznej - UJ Wydziału Chemii, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - matematyka

  Liczne konkursy o zasięgu krajowym; Moja Dzielnica Moja Mównica – UJ - laureatka

  Konkurs o Romanie Dmowskim – finalista/laureat

  Konkurs Tadeusz Kościuszko  inżynier, żołnierz– Politechnika Krakowska – finalista

  Konkurs Sejmu Dzieci i Młodzieży – organizowany przez kancelarię Sejmu – kategoria literacka  - dwa zespoły dwuosobowe -  finalistki

 4. Szczególnym projektem edukacyjnym, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród naszej młodzieży jest olimpiada Zwolnieni z Teorii – ukierunkowany na działania społeczne. To wyjątkowa rzecz, nie sprawdza wprost wiedzy, ale uczy kreatywności, wrażliwości a jednocześnie przedsiębiorczości, wolontariatu, pracy zespołowej a także otwiera na ważne problemy społeczne.Obecnie mamy trzy drużyny: „Hoży doktorzy”, „WesteStop”, „Rodzina”
 5. od wielu lat realizujemy projekt młodzieżowe Miniprzesiębiorstwo w klasach ekonomicznych. Co rokumłodzież w oparciu o profesjonalne założenia ekonomiczne zakłada firmę i promuje swój produkt. Uczestniczą w licznych szkoleniach, dzięki którym zyskują wiedzę dotyczącą założenia własnej firmy – nie ma lepszego sposobu nauki jak poprzez działanie. Potrzebujemy młodych przedsiębiorczych ludzi, którzy będą rozwijać naszą gospodarkę – ja sama jestem dziś promocją naszego produktu – co roku naszemłodzieżowe przedsiębiorstwa dochodzą do finału, a w 2020 mieliśmy laureatów – dwie firmy(podwójny rocznik).
  Podobnie jest ze Szkolną Internetową Grą Giełdową – mamy obecni 4 zespoły po 3 uczniów - projekt ten realizowany jest we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie w formie on-line (pandemia).
  Obecnie realizujemy pilotażowy projekt – Ekonomia Społeczna – nauczyciele relizują scenariusze lekcji z WOS-u, Przedsiębioczości, Języka Polskiego,  by zainspirować młodzież do podejmowania społecznych działań.
 6. dumni jesteśmy również z tego, że naszą szkołę wybierają uczniowie, którzy uprawiają czynnie sport – siatkarze, łyżwiarze oraz uczniowie państwowej Szkoły Muzycznej  - nie zawsze jest łatwo,  ale staramy się pogodzić tak wielkie wyzwania.
  Ponadto nasza młodzież ochoczo uczestniczy we wszystkich zawodach i olimpiadach sportowych organizowanych przez Powiatowy Związek Sportowy, zajmując we współzawodnictwie I lub II miejsce.
 7. rokrocznie młodzież organizuje akcje charytatywne: Świąteczna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i inne np. zbiórka na operację dla Zosi Bigos.
 8. młodzież chce aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, stąd prężnie działający Samorząd Uczniowski – kampania wyborcza i debata kandydatów są już wpisane na stałe w nasze szkolne życie, dlatego też nasi uczniowie chętnie uczestniczą w pracy Młodzieżowej Rady Miasta działającej przy Prezydencie Tomaszowa Mazowieckiego i Radzie Samorządów Uczniowskich działającej przy Marszałku Województwa Łódzkiego
 9. warto wspomnieć o teatrze szkolnym. Staramy się co roku wystawić sztukę, która jednocześnie jest prezentowana na Powiatowym Przeglądzie Teatralnym,gdzie odnosimy od czasu do czasu sukcesy, otrzymując tytuł Złotej, Srebrnej Maski. Młodzież bierze udział w licznych konkursach recytatorskich i literackich
 10. szkoła współpracuje ze szkołami w Czechach (od 2018 roku) i Izraelu (od 2014 roku). Realizujemy program kulturowy – wzajemne poznanie i doskonalenie języka angielskiego i języka niemieckiego
 11. aby szkoła dobrze funkcjonowała potrzebna jest współpraca zarówno na poziomie rady pedagogicznej, jak i organu prowadzącego. Ważną rolę odgrywa również nadzór pedagogiczny i tu mogę powiedzieć,że w każdym obszarze ta współpraca jest bardzo dobra – możemy liczyć na wsparcie i pomoc.

Szkoła ma zawsze duże potrzeby  - najważniejszym momentem było wprowadzenie zdalnego nauczania. I tu  muszę powiedzieć, że było naprawdę prawidłowo – poruszaliśmy się jak we mgle, ale pomoc finansowa,  otwartość na rozwiązania spowodowała sukces,  czego efektem są nasze tarcze – w tym roku srebrna. Mam na myśli szkolenia, zakup laptopów, swobodę w podejmowaniu decyzji po stronie dyrektora dotycząca m.in.  formuły i platformy do  prowadzenia zajęć  w szkole czy w domu, formy prowadzenia rad pedagogicznych czy klasyfikacji.I  tu Organ Nadzoru Pedagogicznego wykazał dużą elastyczność i wsparcie – wizytator Ewa – Karlińska-Grzela.

Dobrym momentem było wprowadzenie OSE – Internetu do szkół oraz programu„Lekcja Enter” przygotowanego przez Fundację ORANGE.

Realizowane projektu z udziałem funduszy unijnych:

1)  Leonardo da Vinci – kompetencje językowe i zawodowe uczniów

2) Poszerzamy horyzonty – podniesienie kompetencji matematycznych, przedsiębiorczości, językowych – wyrównywanie szans

3) kompetencje nauczycieli – Erasmus

4) kompetencje nauczycieli – POWER

Pracownia ekologiczna – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Tablica multimedialna – PGE

Siłownia zewnętrzna – Urząd Marszałkowski

Zapraszamy do rekrutacji na nowy rok szkolny 2022/2023:

oferujemy 5 klas – sprawdzone profile – przedmioty realizowane w rozszerzeniu są wybierane na egzaminie maturalnym przez naszą młodzież uzyskującą wysokie wyniki,  dzięki czemu dostają się na prestiżowe polskie uczelnie:

 • klasa politechniczna
 • klasa lingwistyczna
 • klasa medyczna
 • klasa dyplomatyczna
 • klasa ekonomiczna

Nauczyciele z pasją nauczania, 90% nauczycieli to dyplomowani z odpowiednim stażem pracy dydaktycznej, 19 nauczycieli jest egzaminatorami z każdego przedmiotu maturalnego.

Ponadto w I LO od końca lat 80. XX wieku działa Koło Ligii Morskiej i Rzecznej, rozwijając umiejętności żeglarskie,  ale przede wszystkim kształtując charakter i ducha młodych ludzi.

Niech zatem na koniec wybrzmi nasz slogan reklamowy Siła Pierwszego!

 

Ewa Męcina
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im J. Dąbrowskiego
w Tomaszowie Mazowieckim

Średnie wyniki pisemnej części egzaminu maturalnego w I Liceum
w roku szkolnym 2020/ 2021
MAJ 2021

Szkoła

Przedmiot

Liczba zdających

Średni wynik %
I LO

Średni wynik %
w kraju

Staniny *

 

 

 

 

 

 

I LO

Język polski PP

176

70

52

7

Język polski PR

57

45

42

5

Matematyka PP

176

74

56

6

Matematyka PR

61

36

32

6

Język angielski PP

161

89

76

5

Język angielski PR

161

68

63

5

Język niemiecki PP

15

83

58

7

Język niemiecki PR

23

66

62

5

Biologia

29

39

33

6

Chemia

20

38

33

6

Fizyka

8

40

38

6

Geografia

71

45

35

6

Historia

9

45

36

6

Informatyka

13

44

33

6

WOS

26

37

27

6

 

* Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

Do matury przystąpiło 176 abiturientów, zdało 175. Zdawalność 99,43%