Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Współpraca

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYM

 

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

 

 

 

CENTRUM NAUCZANIA MATEMATYKI I FIZYKI

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA

 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

 

WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH

 

WYDZIAŁ LINGWISTYCZNY

 

 

 

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 

Patronat Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej

    

        PATRONAT UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

 I POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

           

Wiedza odgrywa wielką rolę w rozwoju osobistym i zawodowym każdego młodego czlowieka.

To równoczesnie najcenniejszy kapitał, który może przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju.

 

 

Porozumienie o współpracy naukowo- dydaktycznej

zawarte pomiędzy Filią Uniwersytetu Łódzkiego

w Tomaszowie Mazowieckim

a I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego

 w Tomaszowie Mazowieckim

 

            Dnia 2 listopada 2008 roku zawarte zostało porozumienie o współpracy naukowo- dydaktycznej między Filią Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, reprezentowaną przez prof. dr hab. Zbigniewa Rau- Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Filii w Tomaszowie Mazowieckim a I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, reprezentowanym przez Dyrektora mgr Ewę Męcinę.

 

W ramach współpracy Filia zobowiązuje się do:

- konsultacji i pomocy w opracowaniu programów kształcenia dla szkoły

- udostępniania bazy dydaktycznej i organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły, o ile nie będzie to kolidować z innymi zajęciami dydaktycznymi w Filii

- prowadzenie w szkole zajęć dodatkowych przez kadrę Filii w miarę możliwości i o ile nie będzie to kolidować z iunnymi zajęciami dydaktycznymi

- organizacji innych wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych, jak np. wyjazdy

i ćwiczenia terenowe, koła zainteresowań, olimpiady przedmiotowe

- umożliwienia korzystania z zasobów biblioteki Filii uczniom szkoły na zasadach określonych przez kierownictwo biblioteki

 

W ramach współpracySzkoła zobowiązuje się do:

- prowadzenia w Filii zajęć dodatkowych przez kadrę dydaktyczną szkoły w miarę mozlliwości i o ile nie będzie to kolidować z innymi zajęciami dydaktycznymi

- udostępniania bazy dydaktycznej i organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły z udziałem pracowników Filii

- informowaniu uczniów o działaniach i zajęciach podejmowanych w ramach współpracy dydaktyczno- naukowej

- umożliwiania uczniom uczestnictwa w działaniach i zajęciach podejmowanych w ramach współpracy naukowo- dydaktycznej, o ile nie będzie to kolidować z innymi zajęciami dydaktycznymi

- zabezpieczenia uczniom szkoły ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia NNW na czas trwania zajęć w Filii

 

 

 

Wybrane klasy I Liceum Ogólnokształcące

  1. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim

objęte patronatem Politechniki Łódzkiej

Wydziału Fizyki Technicznej Informatyki

i Matematyki Stosowanej

       

     Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych uczniów i mając na uwadze ich rozwój, dyrekcja I Liceum Ogolnokształcącego im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim 18 grudnia 2008 roku podpisała Porozumienie Ramowe w sprawie objęcia klas matematyczno- informatycznych i matematyczno- geograficznych patronatem Wydziału Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, reprezentowanej przez Dziekana prof. dr hab. Grzegorza Bąka.

            Celem tego przedsięwzięcia jest poszerzenie zainteresowań i pogłębienie wiedzy uczniów w zakresie fizyki, matematyki i informatyki, zwiększenie zainteresowania uczniów podejmowaniem studiów na Politechnice Łódzkiej oraz wymiana doświadczeń dydaktycznych pomiędzy nauczycielami I Liceum i kadrą naukowo- dydaktyczną wydziału FTIMS PŁ.

            Główne cele i zadania patronatu realizowane bedą m.in. poprzez : przygotowanie i prowadzenie przez pracowników Wydziału FTIMS wybranych zajęć edukacyjnych dla uczniów objętych patronatem (na terenie Wydziału FTIMS i I Liceum), opracowanie i udostępnianie materiałów ilustrujących zastosowanie fizyki i matematyki, przygotowywanie i realizowanie przez pracowników wydziału odczytów popularno- naukowych na temat najnowszych osiągnięć  nauki i techniki, organizowanie współnych sesji naukowo- dydaktycznych,monitorowanie przebiegu studiów i  rozwoju absolwentów I LO w Tomaszowie Mazowieckim podejmujących studia na wydziale FTIMS, wspólne działania promocyjne i informacyjne.

 

 

 

Projekt: E- pogotowie Matematyczne

 

            Dnia 30 października 2009 roku zawarto umowę pomiędzy Politechniką Łódzką, (realizującą projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu   Społecznego), reprezentowaną  przez  dr Jacka Stańdo a      I Liceum Ogolnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły, Ewę Męcinę dotyczącą udziału placówki w projekcie pt. "E- pogotowie matematyczne".

            W związku z projektem Dyrektor Szkoły wyznaczył nauczyciela do prowadzenia matematycznych konsultacji z uczniami.

Wytypowanie uczniów do udziału w projekcie odbywało się w oparciu o zainteresowanie podjęciem studiów technicznych oraz deklarację zdawania matury z matematyki na poziomie rozszerzonym.

             Eksperci z Politechniki Łódzkiej skupią się na prowadzeniu konsultacji on line z uczniami biorącymi udział w projekcie, pomagniu w uzupełnianiu braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów w zakresie wybranych zagadnień z matematyki, wdrażaniu uczniów do korzystania z technologii informatycznych w trakcie uczenia się.

 

 

Współpraca dydaktyczna

z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej

Uniwersytetu Łódzkiego

 

Dnia 2 lutego 2011 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy dydaktycznej pomiędzy:

Wydziałem Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

 (90-236 Łódź, ul. Pomorska 149/153)

 reprezentowanym przez Dziekana

dr hab. Annę Urbaniak- Kucharczyk

a

 I Liceum Ogólnokształcącym

  1. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim

(97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul.I. Mościckiego 22/24)

reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły

mgr Ewę Męcinę.