Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1.Administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. Tel. 44 7245234, mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w I LO możliwy jest pod numerem telefonu 44 7244975 lub adresem email: inspektor@1lo-tomaszow.com.pl
3.Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
4.Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7.Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
zapoznałem/zapoznałam się

Publikacje naukowe naszych nauczycieli

dr inż. Artur Hłobaż (nauczyciel informatyki, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego):

1.  A. Hłobaż, K. Owsiński, Proposal of a new method for e-banking authentication based on fingerprint reader, Information Systems In Management Conference, 2013.
(Zob.: http://isim.wzim.sggw.pl/cza.html)

2.  H. Bollaert, J. Lourenço, P. Possemiers, F. Almeida, D. O’Reilly, A. Hłobaż, G. Szewczyk, Walkabout IP – an approach for learning through contextual mobile games, [w:] 5th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona 2013, s. 2969-2977.
(Zob.: http://library.iated.org/view/BOLLAERT2013WAL

3.  A. Hłobaż, Modern steganographic methods and its practical applications, [w:] Selected Topics in Computer Science Applications, red. D. Rutkowska, A. Cader, K. Przybyszewski,  Warszawa 2011, s. 257-267.
(Zob.: http://www.exit.pl/stic.htm)

4.  A. Hłobaż, Bezpieczeństwo transmisji danych w systemach pomiarowych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka”, 2008, z. 115, s. 27-32.
(Zob.: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD1-0015-0002)

5.  A. Hłobaż, Bezpieczeństwo transmisji danych pomiarowych – modyfikacje metody szyfrowania wiadomości wraz z jej współbieżnym uwierzytelnianiem, „Przegląd Włókienniczy – Włókno, Odzież, Skóra”, 2008, nr 1, s. 39-42.
(Zob.: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0028-0062)

6.  M.J. Korczyński, P. Fotowicz, A. Hetman, A. Hłobaż, D. Lewandowski, Sieciowy system informatyczny do obliczania niepewności pomiaru, „Pomiary, Automatyka, Kontrola”, 2007, R. 53, nr 2, s. 25-27.
(Zob.: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0034-0016)

7.  A. Hłobaż, Bezpieczeństwo transmisji danych pomiarowych – metoda szyfrowania wiadomości wraz z współbieżnym liczeniem skrótu, „Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne”, 2007, R. 80, nr 1, s. 13-15.  

8.  A. Hłobaż, Idea konstruowania nowych metod zabezpieczania przesyłanych danych pomiarowych, „Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania”, 2005, vol. 46, nr 8, s. 31-32.
(Zob.: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0004-0072)  

9.  M.J. Korczyński, P. Fotowicz, A. Hetman, R. Gozdur, A. Hłobaż, Metody obliczania niepewności pomiaru, „Pomiary, Automatyka, Kontrola”, 2005, R. 51, nr 2, s. 13-16.
(Zob.: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0017-0026)

10. M.J. Korczyński, A. Hetman, A. Hłobaż, Virtual Laboratory as the Key Principle of Digital Signal Processing Teaching, [w:] Instrumentation and Measurement Technology Conference, vol. 2, Ottawa 2005, s. 1222-1226.
(Zob.: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/abstractAuthors.jsp?arnumber=1604341)

11. A. Hłobaż, Podstawy programowania w LabVIEW 7.1 oraz ich zastosowanie w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów, Łódź 2005.

12. A. Hłobaż, Bezpieczeństwo transmisji danych w systemach pomiarowych. (rozprawa doktorska)

 

mgr Marek Gajda (nauczyciel historii, przewód doktorski na UMCS Lublin):

1.  M. Gajda, Przyczynek do relacji polsko-rosyjskich w I poł. XVII w., „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. XI, 2010, s. 129-146.
(Zob.: http://www.ihpt.pl/pzh11.php)

2.  M. Gajda, Poselstwo Lwa Sapiehy w Moskwie w latach 1600-1601 w świetle polskich relacji dyplomatycznych oraz relacji Izaaka Massy i Jacques’a Margereta, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. XII, 2011, s. 124-144.
(Zob.: http://www.ihpt.pl/pzh12.php)

3.  M. Gajda, List hetmana wojsk Dymitra II Samozwańca, Romana Różyńskiego, do bojarstwa i wojewodów moskiewskich – Wasyla Wasyliewicza Golicyna oraz Iwana Siemionowicza Kurakina, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. XII, 2012, s. 203-214.
(Zob.: http://www.ihpt.pl/pzh13.php)

4.  M. Gajda, Tajemniczy Zamek. Historia zamku w Wolborzu w dobie Odrodzenia i Baroku, Piotrków Trybunalski 2005.

5.  M. Gajda, ABC neografii ruskiej, Piotrków Trybunalski 2013.
(Zob.http://searchworks.stanford.edu/view/10229530)

6.  M. Gajda, Skoropis litewski jako pismo dokumentowe – problematyka badawcza. (rozprawa doktorska)

W przygotowaniu:
Przegląd cyrylickich źródeł drukowanych i rękopiśmiennych do historii relacji polsko-rosyjskich w XVI-XVII wieku.
Traktat polanowski 1634 w zbiorach Skoklostersamlingen.