Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1.Administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. Tel. 44 7245234, mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w I LO możliwy jest pod numerem telefonu 44 7244975 lub adresem email: inspektor@1lo-tomaszow.com.pl
3.Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
4.Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7.Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
zapoznałem/zapoznałam się

„Twin Schools Program”

W dniach 16-26 października miał miejsce drugi etap wymiany „Twin Schools Program”. 

Tym razem to uczniowie naszej szkoły na tydzień zamieszkali u swoich izraelskich rówieśników. Towarzyszyli im: Pani Dyrektor Ewa Męcina, Pani Profesor Marta Szymańska oraz Pan Starosta Mirosław Kukliński. Była to niepowtarzalna okazja doświadczenia tego, jak pięknym i różnorodnym krajem jest Izrael. Każdego dnia na uczestników wyprawy czekały nowe wyzwania oraz multum wiedzy o nowo poznawanym kraju. Mieli oni okazję już pierwszego dnia pobytu w Izraelu odwiedzić Obóz Internowania Atlit, miejsce, w którym władze brytyjskie przetrzymywały nielegalnych żydowskich imigrantów szukających schronienia przed holocaustem panującym w Europie. Odwiedzili też zapierające dech w piersiach ogrody Baha’i. Istotnymi punktami zwiedzania Izraela były miasta Nazaret i Jerozolima. W Nazarecie, mieście położonym wśród skalistych wzgórz, zamieszkałym w 70% przez muzułmanów młodzież miała możliwość zobaczenia Bazyliki Zwiastowania Pańskiego, jednej z najważniejszych katolickich miejsc kultu. W Jerozolimie zaś uczniowie odwiedzili Bazylikę Grobu Świętego oraz Ścianę Płaczu. Droga z Bazyliki do Ściany Płaczu prowadziła przez stary, pamiętający czasy antyczne targ, dobrze znany na świecie. 

Jedną z największych atrakcji było Morze Martwe, w wodach którego można poczuć się nieziemsko odprężonym, jako że jego wody są pełne minerałów, a poziom zasolenia jest na tyle wysoki, że można błogo unosić się na wodzie. 

Kolejną atrakcją był Tel Aviv i jego piękne plaże, w niczym nieodbiegające od tych kalifornijskich. 

Z pewnością najbardziej poruszającą częścią wycieczki było muzeum holokaustu w Jerozolimie oraz rozmowa z polskim Żydem, któremu udało się przeżyć holokaust.

Bez wątpienia wizyta w Izraelu była dla naszych uczniów niezapomnianym doświadczeniem. Udało im się zawrzeć przyjaźnie na całe życie nie tylko ze swoimi izraelskimi rówieśnikami, u których mieszkali, ale także z ich niezwykle gościnnymi rodzinami. Zaproszenie obcej osoby pod własny dach, dopuszczenie jej do uczestnictwa w jakże intymnych świętach rodzinnych i religijnych jest nie lada wyzwaniem. Jesteśmy niezwykle wdzięczni i mamy nadzieję, że kiedyś będzie nam dane po raz kolejny doświadczyć czegoś równie pięknego.

 

From October 16th to October 23rd another stage of „Twin schools program” student exchange took place. This time, our pupils were those who lived at their Israeli peers’ homes. They were accompanied by: the headteacher Ms. Ewa Męcina, the English teacher Ms. Marta Szymańska and the head of district Mr. Mirosław Kukliński.
For our students, it was an incredibly unique opportunity to discover what a beautiful and diverse country Israel is.
Every day was full of new challenges and loads of knowledge about the Promised Land. Just the first day our students visited the Atlit detention camp, where British authorities used to outstay then illegal Jewish immigrants looking for a refuge from the holocaust that broke out in Europe. They also visited breathtaking Baha’i gardens.
The crucial sightseeing spots were Jerusalem and Nazareth. Nazareth, the city placed among the rocky heights where 70% of the population is Arab, the youth were able to see the Church of the Annunciation, one of the most important Catholic places of cult.
In Jerusalem they visited the Church of Holy Sepulchre and the Western Wall. The route from the Western Wall led through an old, ancient market, well known around the world.
One of the main attractions was of course the Dead Sea, where one can feel utterly relaxed as its waters are filled with minerals and salinity level lets one blissfuly float on the water.
Another highlight of the trip was Tel Aviv and its beautiful, sandy beaches, where one can feel just as if one were in Callifornia or Miami Beach.
For sure, the most stirring part of the trip was the Yad Vashem , The World Holocaust Remembrance Centre in Jerusalem and a talk with a Polish Jew who not only managed to get through the Holocaust, but also was able to built a happy life afterwards.
Without a doubt, visiting Israel was an unforgettable experience for our students. They were not only able to make lifelong bonds with their peers but they also made friends with their incredibly hospitable famillies. Invinting a stranger under one’s own roof and letting this stranger participate in intimate family and religious rituals is quite a challange. We are exceedingly grateful and we hope that one day we will be able to take part in something as beautiful as this trip was.