Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1.Administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. Tel. 44 7245234, mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w I LO możliwy jest pod numerem telefonu 44 7244975 lub adresem email: inspektor@1lo-tomaszow.com.pl
3.Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
4.Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7.Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
zapoznałem/zapoznałam się

ZDOLNY UCZEŃ – ŚWIETNY STUDENT

„Zdolny uczeń – świetny student” to nowy program edukacyjny Uniwersytetu Łódzkiego, który zakłada bezpośrednią współpracę nauczycieli i ich najlepszych uczniów z pracownikami naukowymi różnych dyscyplin. Uczelnia chce umożliwić młodym ludziom rozwijanie swoich pasji naukowych poprzez cykliczne konsultacje, udział w zajęciach i badaniach.

Wśród grupy już uczestniczących w indywidualnych spotkaniach są dziewczęta z klasy 3 e Justyna Borkowska i Natalia Stefańczyk. Uczennice klasy matematyczno – geograficznej badają, jak kształtuje się wysokość pensji w różnych zawodach, analizują dane statystyczne, które pozwalają ustalić czynniki wpływające na poziom wynagrodzenia. W projekcie licealistkom stale towarzyszy pani dr Sylwia Roszkowska z Katedry Makroekonomii. Justyna i Natalia zgodnie przyznają, że wyciągnięte z zajęć wnioski pozwolą im wybrać jak najkorzystniejszą ścieżkę kariery.

Z kolei Aleksandra Byster i Anna Ciesielska z klasy biologiczno – chemicznej swoje zainteresowania przedmiotami ścisłymi rozwijają pod skrzydłami opiekunów naukowych z Katedry Biochemii Ogólnej- pani dr hab. Joanny Saluk – Bijak i pana dra Michała Bijaka. Na zajęciach szczegółowo poznają specyfikę pracy w laboratoriach gdzie badania prowadzi się z użyciem najnowocześniejszej aparatury. Nasze uczennice biorą uczynny udział w projektach dotyczących poszukiwania przyczyn chorób układu krwionośnego w materialne genetycznym płytek krwi.

Wykłady i doświadczenia to również sposób prowadzenia zajęć z fizyki, w których uczestniczy Wojciech Goworek z klasy 2a. Prace doświadczalne są szczególnie interesujące, ponieważ po zapoznaniu się z materiałem teoretycznym można na własne oczy zobaczyć działanie praw fizyki w praktyce. Opiekunem naukowym naszego młodego fizyka jest dr hab. Andrzej Korejwo z Pracowni Promieniowania  Jądrowego i Dozymetrii  (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Dla pozostali uczestnicy programu, czyli Filipa Strzępka, Mateusza Pieczyńskiego i Nikoli Maciejczyk koordynatorzy odpracowują plan zajęć projektowych.

asy