Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1.Administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. Tel. 44 7245234, mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w I LO możliwy jest pod numerem telefonu 44 7244975 lub adresem email: inspektor@1lo-tomaszow.com.pl
3.Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
4.Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7.Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
zapoznałem/zapoznałam się

Nowa pracownia, nowa jakość, nowe cele i marzenia

W dniu 4 września 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie pracowni biologicznej w ILO. Obecni byli:

Pan Zbigniew Ziemba – Marszałek Województwa Łódzkiego,

Pan Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego,

Pani Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu,

Pan Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu,

Pani Beata Stańczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu

oraz władze i kadra nauczycielska ILO.

Przemówienie inauguracyjne wygłosiły uczennice drugiej klasy o profilu medycznym: Oliwia Gietner i Nadia Kamińska.

Przytaczamy w całości:

„W imieniu społeczności szkolnej, dziękujemy Dyrekcji i Nauczycielom biologii I Liceum za zainicjowanie i realizację projektu pod nazwą: „Nowoczesna ekopracownia kluczem do sukcesu” w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Maz. Wartość ogólna zadania: 42 605,00 zł.

Środki niezbędne do realizacji projektu w wysokości 37 605,00 PLN pozyskaliśmy od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz 5000 zł. od Organu Prowadzącego.

Dzięki wsparciu Pana Starosty i pomocy Wydziału Inwestycji, Pana Naczelnika Jarosława Wojtkiewicza oraz wszystkich pracowników Wydziału, którzy wykazali ogromne zaangażowanie w pracę, zadanie zakończyło się kolejnym sukcesem naszego Starostwa.

Dzięki dofinansowaniu zostały zakupione ławki szkolne, krzesełka, biurko, projektor z tablicą interaktywną, komputer z monitorem, myszką i klawiaturą, wskaźnik laserowy, głośniki, mikroskopy, foliogramy, preparaty biologiczne, preparaty mikroskopowe zestawy preparacyjne, szkiełka, model DNA, termometry, rolety. Na całej ścianie została położona fototapeta przedstawiająca atut naszego miasta Niebieskie Źródła – unikalną atrakcję turystyczną.

Byliśmy w gronie najlepszych w konkursie „Nasze ekologiczne pracownie” i udało nam się zmienić standardową klasę w nowoczesną pracownię biologiczną.

Jest nie tylko zachwycająca, ale też świetnie wyposażona – pracownia biologiczna na miarę XXI wieku. Łatwiej i przyjemniej będzie nam zdobywać wiedzę i kluczowe kompetencje z zakresu nauk przyrodniczych, tak niezbędne w dalszym kształceniu na wyższych uczelniach w Polsce i zagranicą. 

Biologia jest nauką wyjątkową. Jest szczególna dlatego, że mówi o tym, jak człowiek łączy się z przyrodą. Podobnie jak nauki o poznaniu i umyśle, pokazuje miejsce człowieka i jego zdolności poznawcze w świecie przyrodniczym. Stanowi więc jeden z ważnych pomostów między naukami społecznymi i humanistyką a naukami przyrodniczym.

Jest też jednym z najważniejszych przedmiotów w szkole - od lat profil biologiczno- chemiczny, obecnie medyczny, jest w ofercie naszej szkoły. Przedmiot ten nieodmiennie nauczany jest na wysokim poziomie czego potwierdzeniem jest fakt, że Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wybrał I LO jako jedną z 10 szkół w województwie, z którą współpracuje.

Jako przedmiot przyrodniczy biologia wymaga realizowania doświadczeń oraz licznych obserwacji w trakcie nauki. Dlatego tak istotne jest by pracownia biologiczna dysponowała nowoczesnym sprzętem dydaktycznym.

Najnowsze wyposażenie multimedialne pracowni służyć będzie uczniom zaangażowanym w program współpracy z Uniwersytetem Łódzkim – „Zdolny uczeń, świetny student" oraz posłuży do uświetnienia wykładów wygłaszanych w naszej szkole w ramach Festiwalu Nauki.

Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy służyli pomocą, dobrą radą, wsparciem finansowym, doradztwem w trakcie realizacji tej inwestycji.

Życzymy wszystkim jej użytkownikom owocnej nauki, sukcesów oraz satysfakcji z osiąganych wyników. Niech służy uczniom naszej szkoły przez kolejne lata!

Od ponad 20 lat uczniowie I LO biorą systematycznie udział w Olimpiadzie Biologicznej i Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej uzyskując tytuły laureata i finalisty stopnia centralnego       i wojewódzkiego. Co roku licznie reprezentują szkołę  w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym  „EKO – PLANETA” zostając laureatami ogólnopolskimi i wojewódzkimi w kategorii prac indywidualnych jak i testu. Z powodzeniem biorą udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS reprezentując szkołę na szczeblu powiatowym. Uczniowie klasy biologiczno – chemicznej zostali laureatami II edycji Konkursu „Ekomłodzież 2014” organizowanego przez Społeczną Akademię Nauk      w Łodzi a także co roku od wielu lat uzyskują wyróżnienia za nowatorskie opracowanie tematu  i interesujące zaprezentowanie podczas Sesji popularnonaukowych uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych o tematyce ekologicznej, organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb.

Młodzież aktywnie promuje zdrowy tryb życia biorąc między innymi udział w Ogólnopolskim Konkursie „Wszczep sobie zdrowie” i Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, reprezentując szkołę w ich II etapie, a także przygotowując happeningi o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej dla uczniów I LO. Uczniowie klasy biologiczno – chemicznej przygotowali film pt. ”Nie rozróżniam, nie odróżniam, nie segreguję, nie prześladuję – TOLERUJĘ” na konkurs pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego i Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi, również z powodzeniem przygotowują prezentacje promujące styl życia w zgodzie z naturą przedstawiane na  Sesjach popularnonaukowych odbywających się w I LO.”

Na zakończenie programu swoje osiągnięcia w programie „Zdolny uczeń – świetny student” przedstawili uczniowie klasy trzeciej o profilu medycznym: Emilia Stępień i Bartłomiej Jedliński.