Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1.Administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. Tel. 44 7245234, mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w I LO możliwy jest pod numerem telefonu 44 7244975 lub adresem email: inspektor@1lo-tomaszow.com.pl
3.Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
4.Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7.Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
zapoznałem/zapoznałam się

"Modernizacja instalacji grzewczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim"- konferencja prasowa

W piątek 11 czerwca odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym konferencja prasowa poświęcona realizacji programu inwestycyjnego. Ta okoliczność zgromadziła licznych gości, a wśród nich przedstawicieli władz samorządowych, inwestorów i wykonawców m.in. Mariusza Węgrzynowskiego - Starostę Powiatu Tomaszowskiego,  Leszka Ogórka - członka Zarządu Powiatu, Beatę Stańczyk - Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu, inżyniera Krzysztofa Tarkowskiego – specjalistę z Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych,  Leona Karwata – przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Radnego Rady Powiatu,  Mariusza Wiśniewskiego i Piotra Maziarza – przedstawicieli firmy TOPINSTAL z Chodzieży – generalnego wykonawcy inwestycji w naszej szkole.

Główne punkty dzisiejszego spotkania dotyczyły modernizacji istniejącego węzła cieplnego i remontu c.o., c.w.u oraz cyrkulacji budynku. Celem projektu jest poprawienie jakości powietrza oraz zmniejszenie zanieczyszczenia i emisji gazów cieplarnianych. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została wybrana oferta firmy TOPINSTAL Mariusz Wiśniewski. Realizacja zadania wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynku, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na warunki pracy i nauki użytkowników szkoły. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i jest ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Wyjątkowe słowa podziękowania zostały skierowane przez panią dyrektor Ewę Męcinę do pana starosty Mariusza Węgrzynowskiego, który w szczególny sposób przyczynił się do realizacji tak ważnego i kosztownego (767 tysięcy) dla szkoły zadania.

Dodatkową inwestycją będącą przedmiotem dzisiejszego spotkania było wyposażenie szkoły w otwartą sferę aktywności. Pomysł tej inwestycji zrodził się w ramach programu "Infrastruktura Sportowa Plus" dającego możliwość dofinansowania nie tylko zakupu urządzeń do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych, ale także wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z montażem urządzeń. Głównym celem tej inwestycji jest zapewnienie odpowiednich warunków dla prawidłowego rozwoju fizycznego uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Tomaszowskiego w myśl zasady "w zdrowym ciele, zdrowy duch". Plenerowa siłownia, której szacunkowy koszt to 50 tysięcy zł, ale także liczne remonty, naprawy i zakupy wyposażenia niezbędnego do prowadzenia lekcji stacjonarnie i on- line to inwestycje, które nie byłyby możliwe bez wielkiego zaangażowania wielu osób, Zarządowi Powiatu i pracownikom Starostwa Powiatowego.

Inwestowanie to odwaga, inwestowanie to determinacja, inwestowanie to wiara w sukces. Cieszymy się, że praca I Liceum jest widoczna w naszym mieście, a aktywność na rzecz środowiska lokalnego przyczynia się do tego, że warto w nas inwestować.