Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1.Administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. Tel. 44 7245234, mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w I LO możliwy jest pod numerem telefonu 44 7244975 lub adresem email: inspektor@1lo-tomaszow.com.pl
3.Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
4.Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7.Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
zapoznałem/zapoznałam się

KONFERENCJA W RAMACH PROGRAMU PO WER

W dniu 3 marca 2020 roku w naszej szkole odbyła się Konferencja w ramach
programu PO WER o nowoczesnych tendencjach w nauczaniu – „Mindsets”. Na
konferencję zaproszono nauczycieli języka angielskiego z miasta i powiatu
tomaszowskiego.
Konferencja była też okazją do podzielenia doświadczeniami z uczestnictwa w
programach unijnych nauczycieli i młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego, takich jak
Erasmus+ czy PO WER. W czasie Konferencji słuchacze mogli dowiedzieć się o
efektach realizowanych przez szkołę projektów.
Interesującą dla nauczycieli ze szkół podstawowych zebranych na konferencji była
prezentacja jednej z nauczycielek języka angielskiego w naszej szkole. W czasie
swojego wystąpienia, przestawiła najnowsze tendencje w nauczaniu, stosowane już
w USA i krajach Unii Europejskiej: Growth Mindset vs. Fixed Mindset.
Konferencja dała nowe spojrzenie na podejście do uczniów, które może przyczynić
się do uruchomienia ich potencjału i podniesienia wyników w nauce.