Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1.Administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. Tel. 44 7245234, mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w I LO możliwy jest pod numerem telefonu 44 7244975 lub adresem email: inspektor@1lo-tomaszow.com.pl
3.Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
4.Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7.Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
zapoznałem/zapoznałam się

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Wyjątkowo świąteczną oprawę miał w I Liceum tegoroczny Dzień Nauczyciela. Liryczno – wokalny program artystyczny przygotowany przez klasy pierwsze, drugie i trzecie był najmilszym prezentem dla nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Był to również tradycyjnie dzień przyznania nagród za wyróżniającą pracę dydaktyczno – wychowawczą. W tym roku nagrodę organu prowadzącego otrzymała pani wicedyrektor Anna Dudek, natomiast nagrody dyrektora I Liceum trafiły do rąk pani Jolanty Ambrozik, pani Małgorzaty Padar, pani Jolanty Kielskiej, pani Moniki Sochy, pana Wojciecha Małagockiego, pana Mariusza Linka, pana Marka Grabolusa i pana Mieszka Zdziechowskiego. Święto Edukacji Narodowej w tradycji polskiej zajmuje bardzo ważne miejsce, kształcenie przyszłych pokoleń to wielki obowiązek i trudna misja, jednak bycie nauczycielem jest ogromną satysfakcją dla wszystkich tych, którzy swój zawód kochają. A właśnie tacy nauczyciele uczą w I Liceum, o czym z dumą w swoim wystąpieniu mówiła pani dyrektor.