Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1.Administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. Tel. 44 7245234, mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w I LO możliwy jest pod numerem telefonu 44 7244975 lub adresem email: inspektor@1lo-tomaszow.com.pl
3.Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
4.Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7.Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
zapoznałem/zapoznałam się

Lekcja historii w....Warszawie

9 grudnia 2019 r. odbyła się wycieczka klasy I EG do Warszawy. Lekcję historii rozpoczęliśmy od spaceru po Powązkach Wojskowych. Ta licząca blisko 24 ha nekropolia powstała w 1912 r., a w 1921 uzyskała rangę Cmentarza Wojskowego. Dziś Powązki Wojskowe porównuje się do podręcznika historii, ponieważ miejsce spoczynku znaleźli tu uczestnicy powstań: listopadowego, styczniowego, bohaterowie wojny polsko – bolszewickiej, walk o granice RP, żołnierze polegli we wrześniu 1939 r. oraz powstańcy warszawscy. Chwilę zadumy przeżyliśmy przy  mogiłach powstańców warszawskich, żołnierzy „Szarych Szeregów”: „Rudego”, „Alka”, „Zośki” czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Cmentarz wojskowy służy nie tylko wojsku i politykom. Głowy pochyliliśmy nad grobami ludzi kultury, literatury, sztuki i sportu. Tutaj spoczywają m.in.: Ryszard Kapuściński, Julian Tuwim, Władysław Kopaliński, Tadeusz Łomnicki, Kamila Skolimowska, Kazimierz Deyna, Władysław Bartoszewski, Kora Jackowska i wielu innych.

Na Starych Powązkach, pierwszym pochowanym był pisarz – noblista, Władysław  Stanisław Reymont, po nim spoczęło tu wielu sławnych Polaków, m.in. Jan Kiepura, Maria Dąbrowska, Leopold Staff, Zbigniew Herbert, Krzysztof Kieślowski, Stefan Jaracz czy Wojciech Młynarski.

W dalszej części wycieczki udaliśmy się do Muzeum Historii Żydów Polskich. Za sprawą unikatowych, multimedialnych zbiorów prześledziliśmy tysiącletnią historię Żydów. Muzeum Polin powstało w symbolicznym miejscu Warszawy, w miejscu kiedyś zamieszkałym przez ludność żydowską, a w czasie wojny przekształconym przez Niemców w getto.Ciekawym elementem zwiedzania były zajęcia warsztatowe, które dotyczyły kalendarza żydowskiego i najważniejszych momentów z życia społeczności żydowskiej. W drugiej części zwiedzania muzeum poznaliśmy nie tylko legendę związaną z przybyciem Żydów do Polski, życie codzienne małego miasteczka, ale również zrobiliśmy spacer przedwojenną ulicą, byliśmy w przedwojennym kinie, kawiarni, poznaliśmy historię zagłady Żydów, czasy powojenne i współczesne.

To była niezwykle ciekawa i inspirująca lekcja historii......