Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1.Administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. Tel. 44 7245234, mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w I LO możliwy jest pod numerem telefonu 44 7244975 lub adresem email: inspektor@1lo-tomaszow.com.pl
3.Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
4.Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7.Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
zapoznałem/zapoznałam się

KONFERENCJA ERASMUS+ „KREATYWNY NAUCZYCIEL TO KREATYWNY UCZEŃ”

Erasmus+ to program szkoleń językowych, językowo – metodycznych i specjalistycznych. 5 grudnia w I Liceum odbyła się konferencja pt. „Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Unii Europejskiej”, która była podsumowaniem tego edukacyjnego przedsięwzięcia. Podstawowym założeniem spotkania było podzielenie się doświadczeniami, jakie zdobyli uczestniczący w ni nauczyciele, wskazanie możliwości wykorzystania ich w codziennej pracy pedagogicznej oraz upowszechniania, że kreatywność jest jedną z najważniejszych cech współczesnego nauczyciela, który czerpiąc ze swojego potencjału intelektualnego kształci świadomych młodych obywateli Unii Europejskiej. W konferencji uczestniczyli m. in. Pani Barbara Robak- Członek Zarządu Powiatu, Joanna Nawrotkiewicz z Zakładu Literatury Niemieckojęzycznej Wydziału Germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz dyrektorzy tomaszowskich szkół: Tomasz Węgrzynowski (II LO), Dariusz Kwiatkowski (ZSP nr 1), Mariola Przybylska (ZSP nr 2), Katarzyna Banaszczak (ZSP nr 3), Magdalena Fałek (ZSP nr 6), Tomasz Migała (ZSP nr 8), Mirosława Tomczyk (SP nr 1), Wacława Bąk (SP nr 10), Jolanta Jabłońska (SP nr 6), Aneta Jarząbek (SP nr 11) i Alicja Wolak – Plichta (SP Tomek).

O swoich przemyśleniami na temat efektów zagranicznych warsztatów metodycznych z uczestnikami konferencji rozmawiały Anna Spryszyńska i Marta Szymańska- nauczycielki języka angielskiego, Ewa czajka i Kinga Szturnoga- nauczycielki języka niemieckiego oraz Dorota Chruścielewska – Chojnacka – nauczycielka przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa. Wszystkie panie zgodnie stwierdziły, że udział w programie to nie tylko szansa zdobycia nowych doświadczeń, innowacyjnych metod pracy czy doskonalenia swoim kompetencji językowych, ale także możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej między szkołami. Swoją prezentację o sposobach wykorzystania nowych umiejętności w praktycznej nauce języka niemieckiego przedstawiła pani Joanna Nawrotkiewicz. Podsumowaniem spotkania były niezwykle inspirujące warsztaty językowe dotyczące neurodydaktyki, czyli interdyscyplinarnej nauki, której celem jest integracja wyników badań neurologicznych i badań mózgu w dydaktyce oraz wypracowanie zasad i propozycji skutecznego nauczania i uczenia się. Prowadząca warsztaty pani Sylwia Wilmańska zwróciła uwagę na fakt, że mózg zawiera tylko te połączenia nerwowe, które są potrzebne. Duża rolę w stymulacji mózgu odgrywa muzyka i sztuka, zaś czynniki emocjonalne wzmacniają efektywne uczenie się. Dziś badania naukowe na temat neurodydaktyki potwierdzają, że podstawą procesu uczenia się jest podstawa emocjonalna.